Instalace SpeedBox2 for BOSCH

Instalace SpeedBox2 pro BOSCH:

1. Odpojte baterii z elektrokola.

2. Povolte šroub levé kliky a kliku demontujte.

3. Povolte 3 torx šrouby držící plastový kryt motoru a kryt odklopte.

4. Odpojte konektor čidla snímače otáček a konektor vedoucí k dispeji.

5. K rozpojeným konektorům připojte SpeedBox2.

6. Do původních konektorů připojte kontakty z SpeedBox2.

7. Přiklopte plastový kryt motoru a přišroubujte 3 torx šrouby držící tento kryt.

8. Namontujte levou kliku a dotáhněte středový šroub kliky.

9. Připojte baterii k elektrokolu.

Provoz SpeedBox2 pro BOSCH:

1. Zapněte elektrokolo.

2. Aktivace a deaktivace se provádí tlačítkem WALK umístěným na řídítkách.

3. Po zapnutí elektrokola je SpeedBox2 vždy vypnutý.

4. Po prvním stisknutí tlačítka WALK se na displeji po dobu dvou vteřin zobrazí aktuální rychlost 9.9 km/h. To znamená, že SpeedBox2 je aktivní a rychlostní omezovač odstraněn.

5. Po dalším stisknutí tlačítka WALK se na displeji zobrazí 2.5 km/h. To znamená že je SpeedBox2 deaktivován a přípomoc elektrokola je aktivní maximálně do rychlosti 25 km/h.

Upozornění:

1. Ujistěte se, že použití produktů SpeedBox není v rozporu s platnou lagislativou země, ve které budete své elektrokolo používat.

2. Buďte při jízdě ohleduplní ke svému okolí.

3. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím produktů SpeedBox a SpeedBox2.

4. Vždy používejte cyklistickou přilbu a další ochranné pomůcky.

SpeedBox2 pro BOSCH Performance Line:

SpeedBox2 pro BOSCH Performance Line CX: