Doživotní záruka na produkty SpeedBox


Doživotní záruka platí za následujících podmínek:

  • Vztahuje se pouze na vlastní produkty značky SpeedBox.
  • Uplatnit ji mohou zákazníci, kteří své produkty zakoupili výhradně na našem oficiálním e-shopu a předloží platný doklad o nákupu (fakturu nebo dodací list).
  • Záruka kryje výrobní nebo funkční vady produktů SpeedBox, nikoliv však mechanická poškození způsobená nevhodným užíváním nebo chybnou instalací produktů SpeedBox.
  • Nepokrývá vady produktů SpeedBox způsobené aktualizacemi firmwaru elektrokol, do nichž byly produkty SpeedBox nainstalovány.